Turingen.Net - Turinge intresseförenings fibernätsprojekt

 

Ladda hem

• Information från ServaNet

Information om projektet från ServaNet, innehåller även beställningsblankett.


• Ifyllningsbar beställning
Endast beställningsblanketten. Kan fyllas i på datorn innan man skriver ut. Glöm inte att skruva under!

 

 

Aktivitetslogg

 

2012-10-18 - Projektet blir av!
ServaNet skickar ut ett brev till samtliga postlådor i området. Brevet talar om att man fått in de fordrade beställningarna och kommer att bygga fibernät i området. Vårt arbete har givit önskat resultat!

2012-09-30 - Sista beställningsdag
Det officiella datumet för sista betällningdag. Ett stort antal har kommit in men vi väntar på några eftersläntrare.


2012-08-30 - Informationsmöte
ServaNet höll tillsammans med Ånge kommun ett informationsmöte på Överturingens FH. Mötet var välbesökt, ca 100 deltagare kom. På mötet delades informationsmaterial och beställningsblankett ut.

2012-09-03 - Ett erbjudande finns
Det har hänt en del även om det inte skrivits så mycket här på sidan den senaste tiden. Tack vare att vi visat intresse för att ansluta våra fastigheter har Ånge kommun har tillsammans med ServaNet tagit fram ett erbjudande. Det som för mindre än ett år sedan verkade omöjligt och som ingen såg som ett alternativ ser nu ut att kunna bli av. Det behövs 150 anslutningar på sträckan och det borde vi kunna få ihop.

2012-03-10 - Fibermöte i Kölsillre
KBF hade bjudit in till möte i Kölsillre. Ett 20-tal positiva deltagare kom även om man naturligtvis hade hoppats på fler. Ett antal påskrivna intresseanmälningar lämnades redan på mötet.

2012-02-07 - Sten-Ove Danielsson uttrycker sig positivt
Ser man vad S-O skrivit på facebook ser det ut som att det från kommunens sida läggs mycket energi på att få till fibersträckningen till Haverö.


"Satt och kollade på nätet efter stöd för bredband. Länsstyrelsen hade 10 mille, Servanet ett EU-bidrags projekt som vi är med i samt att PTS har medel. Det kostar ca 5 milj att dra från Östavall till Överturingen. Vi kan säkert få fyra i bidrag bara vi samordnar ansökningarna..detta tar vi upp på KSAU om nån vecka." (Citiat Sten-Ove)

 

(KSAU= Kommunstyrelsens arbetsutskott)

 

2012-01-16 - Möte hölls med Ånge kommun

Johan, Kristina och Per träffade under förmiddagen Ove Skägg (Ånge Kommun) för att diskutera hur långt vi kommit.

 

När vi gjorde lite överslagsberäkningar konstaterade vi att vi fortfarande är lite för få för att ro detta i land endast med de ca 80 till 100 fastighetsanslutningarna på Turingen men att det kanske går då vi har telemasten och kraftverket i Bursnäs som potentiella kunder på nätet.

 

Kölsillre med omgivande byar har också hoppat på tåget. Får vi även med dessa så ser det mycket ljust ut för fiberprojektet.

 

Nergrävt fibernät är en väldigt bra lösning på stormsäkrad telekommunikation (112 till alla) så även detta problem blir löst om vi får till nätet. Förmodligen går det att få loss ytterligare PTS-pengar tackvare detta.

 

Med ovanstånde taget i beaktande blir nätet med all säkerhet av om vi får ihop 150 anslutningar på sträckan Östavall - Överturingen.

 

2011-12-28 - 74 fastigheter anmälda

I dagsläget uppgår de anmälda fastigheterna till 74st. Några av de är fastigheter med flera bostäder, så antalet anslutningar är minst 10 st till.

 

2011-12-17 - Över 65 fastigheter anmälda

Nu har vi fått in över 65 blanketter, mycket bra. Fibergruppen väntar nu på ett nytt möte med

Ånge kommun och ServaNet.

 

2011-12-10 - Kartor uppsatta på NäraDig

Kartor uppsatta på nära dig där vi nålar ut de intresseanmälda fastigheterna.

Över 30 fastigheter anmälda.

 

2011-12-04 - Hemsida framtagen för projektet

Hemsidan Turingen.Net startas för att få all informationen kring fiberprojektet samlad.
För övrigt har ett 20-tal blanketter redan kommit in.

 

2011-11-26 - Blanketten intresseanmälan delas ut

"Intresseanmälan - Turingsbyarnas fibernät" delades ut till alla postlådor i Turingsbyarna. Johan monterade postlåda på NäraDej för insamlig av blanketterna.

 

2011-11-21 - Nytt möte med kommunen

Johan Mattsson och Per Sundin deltar i möte på Ånge kommun. Med på mötet var också representanter från ServaNet och BTEA.

 

2011-11-20 - Fortsättningsmöte på Folkets hus

Fortsättningsmöte hölls på Folkets Hus. Ett 20-tal deltagare varav några nya intresserade.

 

2011-11-03 - Möte med Ånge kommun

Johan Mattsson, Per Sundin och Hans-Erik Sandström träffade Ånge kommun. Med på mötet var också representanter från ServaNet. Kommunen har en positiv inställning till projektet.

 

2011-10-30 - Stormöte på Folkets Hus

Ett informationsmöte hölls på Folket Hus. Mötet fick stor uppslutning då över 70 personer var närvarande. Inbjudna att svara på frågor och var Hans-Erik Sandström (fiberexpert) och

Per Sundin (telekomexpert). Ett stort tack till Folkets Hus som ordnade gott fika.

 

2011-10-15 - Första informationsmaterialet delas ut

"Viktig information angående bredband" delades ut i postlådorna inom Turingsbyarna och Handsjöbyn. Utskicket omfattar tre A4 och ger exempel på varför ett fibernät är viktigt för bygdens framtid och varför trådlösa alternativ inte håller i längden.  I detta fanns även en kallelse till ett möte på Folkets Hus.

 

2011-10-08 - Per Sundin presenterar fibernät

Per Sundin träffar Turinge intresseförening och informerar om möjligheterna till att bygga fibernät och fördelen med fiber jämfört med andra alternativ. Föreningen och övriga mötesdeltagare tycker att det låter väldigt intressant och beslutar att vi ska göra ett försök att fixa detta. Johan Mattsson utses till samordnare.