Turingen.Net - Turinge intresseförenings fibernätsprojekt

 

Ladda hem

• Information från ServaNet

Information om projektet från ServaNet, innehåller även beställningsblankett.


• Ifyllningsbar beställning
Endast beställningsblanketten. Kan fyllas i på datorn innan man skriver ut. Glöm inte att skruva under!

 

 

Bakgrund till projektet

 

Situationen i Turingsbyarna

Vi har länge dragits med usel internetanslutningsmöjlighet i Turingsbyarna. Överturingsborna har, som enda fasta alternativ, under några år kunna att använda en mycket svag ADSL-anslutning från Telia som i dagsläget är praktiskt obrukbar medan Ytterturingsborna aldrig haft något annat fast alternativ än uppringt modem.

 

Vi har under några år kunnat lösa problemen med trådlösa substitut som t.ex. Net1 men även dessa är i längden obrukbara som alternativ till fast anslutning. Internetanvändningen kräver hela tiden högre och högre kapacitet och för att få det med trådlösa alternativ fordrars det att man är närmare och närmare masterna. Alltså mycket olämpligt i glesbyggden.

 

Bättre att göra rejält en gång än att göra om

Under mötet som hölls den 8:e oktober beslutade Turinge intresseförening att vi skulle ta tag i bredbandsfrågan och då fiber är den enda långsiktiga lösningen så bestämde vi att satsa på att få till ett riktigt fibernät i Turingsbyarna.

 

Intresset har smittat av sig

Intresset för fibernät har smittat av sig så nu pågår projekt bl.a. i Handsjöbyn, Rätan, Rätansböle, Klövsjö och Skålan. Alla byar tillsammans med övriga omkringliggande byar kommer på sikt att kopplas ihop till ett stort "Stadsnät".